Rok 1806

PŁOCK

      W październiku 1806 roku, po błyskotliwym zwycięstwie Wielkiej Armii Cesarza Francuzów Napoleona Bonaparte w dwóch równolegle toczonych bitwach pod Jeną i Auersztadt, armia pruska rozsypuje się, kolejne twierdze poddają się, a jej szczątkiem pozostaje jeden korpus za linią Wisły. Armia francuska posuwa się szybkim marszem naprzód, nie napotykając zdecydowanego oporu, częstokroć rozbrajając pruskie garnizony. Z początkiem grudnia dociera do linii Wisły i przekracza ją koncentrując działania na odcinku od Gdańska odciętego oblężeniem, przez Toruń i Bydgoszcz, Płock aż po Warszawę. Na ziemiach Polski wybija się euforia. Legendarny dowódca Legionów Polskich we Włoszech gen. Jan Henryk Dąbrowski oraz znany już wówczas z życia politycznego Józef Wybicki wydają, w porozumieniu z Napoleonem, odezwę do Polaków. Rozpoczyna się organizacja administracji polskiej i Wojska Polskiego. W Wielkopolsce pod kierunkiem gen J.H. Dąbrowskiego powstają cztery pułki piechoty, które później będą nosić numery 9, 10, 11, 12. W Kaliskiem powstają cztery kolejne pod dowództwem gen. Józefa Zajączka, a na Mazowszu kolejne cztery noszące numery 1,2,3,4.

      26 grudnia 1806 gdy Cesarz Napoleon toczy bitwę pod Pułtuskiem i Gołyminem, dociera do Płocka Józef Wybicki, który będzie administrował departamentem Płockim, z którego wyjdzie 4-ty Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego. Pierwsza wzmianka o jego organizacji pochodzi z 16 grudnia, kiedy to w stopniu porucznika do pułku zostaje przyjęty Franciszek Młokosiewicz, podniesiony później 5 stycznia wraz z pierwszymi awansami oficerskimi i podoficerskimi do stopnia kapitana, aby dowodzić kompanią grenadierów. Organizacja pułku trwa do marca 1807 roku, kiedy to pułk wymaszerowuje z rodzinnego jego miasta, aby przemierzyć całą Europę … Batalion 1-szy pod dowództwem szefa batalionu Cypriana Zdzietowickiego wyrusza w kierunku wschodnim do Serocka przy przeprawie mostowej na Narwi, a batalion 2-gi pod dowództwem szefa batalionu Pawła Zambrzyckiego wyrusza w kierunku południowo-wschodnim do Twierdzy Modlin.

 

© Konrad Bartłomiej Obrębski, Warszawa 2008