Rok 1814

WARSZAWA

Po zakończeniu kampanii 1814 Wojsko Polskie wraca w kilku kolumnach do Kraju, stając się zaczynem dla kadr Wojska Polskiego okresu Królestwa Polskiego. Wraz z weteranami do kraju wróciły 2 sztandary pułku 4-go. Do dziś zachował się w Muzeum Wojska Polskiego jeden z nich, sztandar pułkowy. Drugi, o którym w swojej pracy Wojsko Polskie Księstwa Warszawskiego wspominał nieoceniony twórca MWP w Warszawie Bronisław Gembarzewski, był sztandarem jednego z batalionów...

© Konrad Bartłomiej Obrębski, Warszawa 2008